ANBI

Dusty Foundation Algemeen Nut Beogende Instelling

Sinds 18 december 2018 is de Dusty Foundation aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Voordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
    Kiest u voor een periodieke gift gedurende 5 jaar, dan geldt er geen drempel. (meer informatie kunt u vinden op de site van de belastingdienst).  
    Dusty Foundation RSIN 859494899

Als ANBI stichting mogen wij informatie en verantwoording publiceren via de site van een overkoepelende brancheorganisatie 

Verantwoording ANBI doet de Dusty Foundation op:

https://www.geef.nl/nl/doel/dusty-foundation/anbi